Kampvuuravonden
Gemeente Elburg

Jaaroverzicht

Overzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2018
Ontvangsten Uitgaven
Saldo 1-1 324,02
Collecten 1.406,22 Onkosten avonden 1.450,59
Giften 206,00 Uitbetaling sponsoring vorig jaar 300,00
bankkosten 27,00
1.936,24 1.777,59
1.777,59
Saldo 31-12 158,65 inclusief onderstaande reservering
Het sponsordoel 2018 is Outreach Veluwe. Hiervoor is t/m 31-12 € 140,62 opgehaald.

Overzicht 2017

Ontvangsten Uitgaven
Saldo 1-1-2017 € 927,76
Collecten € 1.444,40 Onkosten avonden € 1.348,04
Giften € 75,10 Uitbetaling sponsoring 2016 € 1.000,00
Extra gift ivm sponsoring 2016 € 250,00 bankkosten € 25,20
€ 2.697,26 € 2.373,24
€ 2.373,24
Saldo 31-12-2017 € 324,02 inclusief onderstaande reservering
Het sponsordoel 2017 is Huis van Gebed te Elburg. Hiervoor is € 280,- opgehaald.
Dit bedrag is aangevuld met een in 2018 ontvangen extra gift, in januari 2018 overgemaakt.

Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.