Matthé Vos: “Deze video met bijzondere boodschap draag ik op als eerbetoon en respect aan mijn vader”

Spreker Maralt Dickhof Thema: De deceptie van Babylon

Video: impressie van de avond met boogschieten.

Video: Spreker Matthé Vos; Laat de kinderen tot Mij komen.

Video John Schuijn, thema Geestelijke strijd.

Video: Getuigenis Maurits Jan Westhoven

Video: spreker Matthé Vos, thema Hemelvaart.

Video: bekijk het jaaroverzicht kampvuuravonden 2015.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.