Kampvuuravonden
Gemeente Elburg

Jaaroverzicht

Overzicht 2023

Jaaroverzicht

2023

Ontvangsten

Uitgaven

Beginsaldo

454,65

Collecte

1.561,05

Boodschappen

997,94

Gift

75,50

Onkosten

597,70

Uitbetaald sponsoring 2022

275,00

bankkosten

35,10

2.091,20

1.905,74

1.905,74

Saldo betaalrekening

185,46

inclusief onderstaande reservering

10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:

Beginsaldo

118,57

Saldo 2022 +2023 uitbetaald

-274,68

Reservering

156,11

Eindsaldo

0,00

Overzicht 2022

Jaaroverzicht

   

2022

Ontvangsten

Uitgaven

Beginsaldo

156,78

   

Collecte

1.185,69

Boodschappen

251,30

Gift

0,00

Onkosten

504,42

   

Uitbetaald sponsoring 2021

100,00

   

bankkosten

32,10

 

1.342,47

 

887,82

 

887,82

 
 

Saldo betaalrekening

454,65

inclusief onderstaande reservering

 
       

10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:

 

Beginsaldo

82,48

   

Saldo 2021

-82,48

   

Reservering

118,57

   

Eindsaldo

118,57

   

Overzicht 2021

Financieel jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht      
Ontvangsten Uitgaven
Beginsaldo 67,30    
Collecte 602,35 Boodschappen 358,07
Gift 335,00 Onkosten 460,40
    Uitbetaald sponsoring 2020 0,00
    bankkosten 29,40
  1.004,65   847,87
  847,87    
Saldo betaalrekening 156,78 inclusief onderstaande reservering  
       
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:  
Beginsaldo 22,24    
Reservering 60,24    
Eindsaldo 82,48  

 

Overzicht 2020

Financieel jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht      
Ontvangsten Uitgaven
Beginsaldo 47,24    
Collecte 222,37 Boodschappen 151,39
Gift 265,00 Onkosten 286,52
    Uitbetaald sponsoring 2020 0,00
    bankkosten 29,40
  534,61   467,31
  467,31    
Saldo betaalrekening 67,30 inclusief onderstaande reservering  
       
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:  
Beginsaldo 0,00    
Reservering 22,24    
Eindsaldo 22,24  

 

Overzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2019      
Ontvangsten Uitgaven
beginsaldo 158.65 boodschappen 367.02
Collecten 523.65 Onkosten  192.92
Giften 86.38 Uitbetaling sponsoring 2018 134.10
    bankkosten 27,40
  768.68   721.44
 

721.44

   
Saldo bankrekening 47.24 inclusief onderstaande reservering  
       

10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:

Beginsaldo 0,00    
Reservering 52,37    
Eindsaldo 52,37    

 

Overzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2018      
Ontvangsten Uitgaven
Saldo 1-1 324,02    
Collecten 1.406,22 Onkosten avonden 1.450,59
Giften 206,00 Uitbetaling sponsoring vorig jaar 300,00
    bankkosten 27,00
  1.936,24   1.777,59
  1.777,59    
Saldo 31-12 158,65 inclusief onderstaande reservering  
       
Het sponsordoel 2018 is Outreach Veluwe. Hiervoor is t/m 31-12 € 140,62 opgehaald.

 

Overzicht 2017

Ontvangsten   Uitgaven  
Saldo 1-1-2017 € 927,76    
Collecten € 1.444,40 Onkosten avonden € 1.348,04
Giften € 75,10 Uitbetaling sponsoring 2016 € 1.000,00
Extra gift ivm sponsoring 2016 € 250,00 bankkosten € 25,20
  € 2.697,26   € 2.373,24
  € 2.373,24    
Saldo 31-12-2017 € 324,02 inclusief onderstaande reservering  
Het sponsordoel 2017 is Huis van Gebed te Elburg. Hiervoor is € 280,- opgehaald.  
Dit bedrag is aangevuld met een in 2018 ontvangen extra gift, in januari 2018 overgemaakt.

“>
Overzicht 2022

Jaaroverzicht

2022

Ontvangsten

Uitgaven

Beginsaldo

156,78

Collecte

1.185,69

Boodschappen

251,30

Gift

0,00

Onkosten

504,42

Uitbetaald sponsoring 2021

100,00

bankkosten

32,10

1.342,47

887,82

887,82

Saldo betaalrekening

454,65

inclusief onderstaande reservering

10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:

Beginsaldo

82,48

Saldo 2021

-82,48

Reservering

118,57

Eindsaldo

118,57

Overzicht 2021

Financieel jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht      
Ontvangsten Uitgaven
Beginsaldo 67,30    
Collecte 602,35 Boodschappen 358,07
Gift 335,00 Onkosten 460,40
    Uitbetaald sponsoring 2020 0,00
    bankkosten 29,40
  1.004,65   847,87
  847,87    
Saldo betaalrekening 156,78 inclusief onderstaande reservering  
       
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:  
Beginsaldo 22,24    
Reservering 60,24    
Eindsaldo 82,48  

 

Overzicht 2020

Financieel jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht      
Ontvangsten Uitgaven
Beginsaldo 47,24    
Collecte 222,37 Boodschappen 151,39
Gift 265,00 Onkosten 286,52
    Uitbetaald sponsoring 2020 0,00
    bankkosten 29,40
  534,61   467,31
  467,31    
Saldo betaalrekening 67,30 inclusief onderstaande reservering  
       
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:  
Beginsaldo 0,00    
Reservering 22,24    
Eindsaldo 22,24  

 

Overzicht 2019

Financieel jaaroverzicht 2019      
Ontvangsten Uitgaven
beginsaldo 158.65 boodschappen 367.02
Collecten 523.65 Onkosten  192.92
Giften 86.38 Uitbetaling sponsoring 2018 134.10
    bankkosten 27,40
  768.68   721.44
 

721.44

   
Saldo bankrekening 47.24 inclusief onderstaande reservering  
       

10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht:

Beginsaldo 0,00    
Reservering 52,37    
Eindsaldo 52,37    

 

Overzicht 2018

Financieel jaaroverzicht 2018      
Ontvangsten Uitgaven
Saldo 1-1 324,02    
Collecten 1.406,22 Onkosten avonden 1.450,59
Giften 206,00 Uitbetaling sponsoring vorig jaar 300,00
    bankkosten 27,00
  1.936,24   1.777,59
  1.777,59    
Saldo 31-12 158,65 inclusief onderstaande reservering  
       
Het sponsordoel 2018 is Outreach Veluwe. Hiervoor is t/m 31-12 € 140,62 opgehaald.

 

Overzicht 2017

Ontvangsten   Uitgaven  
Saldo 1-1-2017 € 927,76    
Collecten € 1.444,40 Onkosten avonden € 1.348,04
Giften € 75,10 Uitbetaling sponsoring 2016 € 1.000,00
Extra gift ivm sponsoring 2016 € 250,00 bankkosten € 25,20
  € 2.697,26   € 2.373,24
  € 2.373,24    
Saldo 31-12-2017 € 324,02 inclusief onderstaande reservering  
Het sponsordoel 2017 is Huis van Gebed te Elburg. Hiervoor is € 280,- opgehaald.  
Dit bedrag is aangevuld met een in 2018 ontvangen extra gift, in januari 2018 overgemaakt.

“>

Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.